Odvolání prezidenta lidem jako zvláštní model ústavní odpovědnosti

Roč.18,č.3(2010)

Abstrakt
Tento časopis nedávno opublikoval obsáhlou studii J. Filipa k problematice jedné z forem ústavní odpovědnosti hlavy státu z pohledu ČR. Tento příspěvek nemá být polemikou, nýbrž analýzou jiného modelu této odpovědnosti, ve kterém místo zvláštního orgánu (např. parlament, ústavní soud nebo státní tribunál) rozhoduje lid o tom, zda prezident porušil ústavu. Přitom se může ve státech, kde je prezident volen přímo (a v ČR, jak známo, je tato otázka opět zvažována), jednat o podstatný problém ústavního systému. Jak ukazuje pohled na jednotlivé evropské státy, ústavodárci se k možnosti lidu rozhodovat přímo o takové otázce stavějí značně skepticky. Pouze dva státy – Rumunsko a Island – k takovému řešení přistoupily.

Stránky:
264–269
Metriky

440

Views

151

PDF views