Stručná poznámka k textu Zdeňka Koudelky

Pavel Holländer

Abstrakt

Text Zdeňka Koudelky k problému materiálního jádra ústavy je postaven nikoli na argumentech ad rem, nýbrž argumentech ad personam. Pokud by se čtenář Časopisu – a stejně tak i Zdeněk Koudelka – měl zájem seznámit blíže s danou problematikou, dovoluji si uvést s ní související základní literaturu.

Bibliografická citace

HOLLÄNDER, Pavel. Stručná poznámka k textu Zdeňka Koudelky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 262-263. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6463

Plný Text: