Zlaté tele ústavnosti

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Text se zabývá teorii materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelné kvality v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického. Nadústavní základ může mít právo a tedy ústava jen v Bohu jako transcedentální kvalitě. Pokud však sekulární demokracie tento základ odmítne, nelze jej nahrazovat nějakým materiálním jádrem. Taková ústava nemá jiný základ než v požadovaném větším konsenzu lidu, jakožto suverénu v demokracii, než přijetí obyčejného zákona, ať již je ústava schvalována lidem přímo nebo skrze volený parlament. Její změna je v rukou lidu a je podmíněna jen zachováním stanovené procedury změny a příslušné kvalifikované většiny.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Zlaté tele ústavnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 257-262. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6462

Plný Text: