Nová koncepce zkušební doby

Jindřiška Fialová

Abstrakt

Zkušební doba je jedním ze sporných institutů pracovního práva a v době, kdy se uvažovalo nad koncepční novelou zákoníku práce, byla i tato podrobena kritice a současně byla navržena její nová podoba. Z důvodu politických změn v loňském roce nebude zákoník práce v nejbližší době podstatně měněn, nicméně stojí za to se zamyslet nad tím, zda současná úprava zkušební doby odpovídá dnešnímu vývoji trhu práce a zda existuje směr, kterým by se mohla úprava tohoto institutu posunout dál.

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Jindřiška. Nová koncepce zkušební doby. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 254-257. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6461

Plný Text: