Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 2. část. Problémy stávající úpravy a praxe

Jan Kysela, Pavel Ondřejek, Jana Ondřejková

Abstrakt

2. část. Problémy stávající úpravy a praxe

Bibliografická citace

KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel a Jana ONDŘEJKOVÁ. Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 2. část. Problémy stávající úpravy a praxe. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 224-238. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6457

Plný Text: