K formulaci evropských klauzulí v ústavním právu

Jan Filip

Abstrakt

Česká republika přistoupila k Evropské unii 1. května 2004 na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii (č. 44/2004 Sb.m.s.) podepsané v Aténách 16. dubna 2003. S přistoupením byl vyjádřen souhlas v referendu konaném ve dnech 13. a 14. června 2003. Význam tohoto aktu spočíval nejen v začlenění ČR do systému hospodářských a politických vztahů s dalšími členskými státy v Evropě, a to v novém institucionálním a právním kontextu. Významně se projevil i uvnitř státu, kde se změnila pozice jednotlivých státních orgánů, jejich vzájemné vztahy a kompetence, což byl nepřímý předmět rozhodování občanů. Došlo rovněž k tiché přeměně řady ustanovení jednotlivých částí ústavního pořádku ČR, aniž se změnil jejich text.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K formulaci evropských klauzulí v ústavním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 217-224. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6455

Plný Text: