Jaromír Sedláček a brněnská normativní škola

Ondřej Horák

Abstrakt

Není obtížné najít ve vztahu prof. Jaromíra Sedláčka k naší alma mater výročí, které bychom si mohli připomínat, protože téměř na každý rok připadá některá důležitá událost v životě meziválečné právnické fakulty, na níž měl svůj podíl. Přesto je rok 2011 v jistém smyslu výjimečný, protože před devadesáti lety se stal na zdejší fakultě mimořádným profesorem občanského práva.

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej. Jaromír Sedláček a brněnská normativní škola. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 411-417. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6429

Plný Text: