Za profesorem Robertem Waltrem

Roč.18,č.4(2010)

Abstrakt
Dne 25. prosince 2010 zemřel ve věku nedožitých 81 let profesor Robert Walter. Tato smutná zpráva byla pro mě o to neočekávanější, že ještě 26. listopadu 2010 jsme se po delší době potkali na prezentaci poslední publikace o vlivu Kelsena a ryzí nauky právní v zahraničí. Na její přípravě se aktivně podílel.

Stránky:
410–411
Metriky

406

Views

108

PDF views