Galvas, M., Gregorová, Z., Hrabcová, D.: Základy pracovního práva

Jan Horecký

Abstrakt

Recenze publikace - Galvas, M., Gregorová, Z., Hrabcová, D.: Základy pracovního práva
Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 303 s., ISBN: 9788073802431

Bibliografická citace

HORECKÝ, Jan. Galvas, M., Gregorová, Z., Hrabcová, D.: Základy pracovního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 403-404. [cit. 2021-06-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6424

Plný Text: