Peter Mlsna, Jan Kněžínek: Mezinárodní smlouvy v českém právu

Ivan Cisár

Abstrakt

Recenze publikace - Peter Mlsna, Jan Kněžínek: Mezinárodní smlouvy v českém právu
Praha: Linde, 2009, 605 strán, ISBN 978-80-7201-783-6

Bibliografická citace

CISÁR, Ivan. Peter Mlsna, Jan Kněžínek: Mezinárodní smlouvy v českém právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 401-403. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6423

Plný Text: