McEldowney John a Sharon: Environmental Law

Hana Adamová

Abstrakt

Recenze publikace - McEldowney John a Sharon: Environmental Law
Harlow: Longman, 2010, ISBN: 978-1-4058-4050-7. 391 s.

Bibliografická citace

ADAMOVÁ, Hana. McEldowney John a Sharon: Environmental Law. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 399-401. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6422

Plný Text: