Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“

Karel Schelle, Jaromír Tauchen

Abstrakt

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity je řešitelem významného grantu poskytnutého Grantovou agenturou ČR „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Řešení grantu započalo v roce 2010 a skončí v roce 2012.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 393-394. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6419

Plný Text: