Konference „Právo na soukromí“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Jan Filip

Abstrakt

Je již více než 20-letou tradicí katedry ústavního práva a politologie pořádat na podzim každoročně konference na aktuální témata svého oboru. Po několika letech se oporou organizátorů stal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (původně Právnické fakulty Masarykovy univerzity) a Nadace Konráda Adenauera, jejíž podpora výrazně napomohla zvyšování jak odborné, tak organizační stránky konferencí. Nejinak tomu bylo i 1. prosince 2010, kdy na Právnické fakultě proběhla konference na téma „Právo na soukromí“ za účasti vybraných referentů a shromážděných odborníků ze všech právnických fakult, vrcholných soudních institucí České republiky včetně jejich vedení a zástupců z Ústavního soudu Slovenské republiky. Úkolem konference bylo zmapovat toto dosti opomíjené téma ústavního práva tak, aby se jak samotné jednání konference a diskuse na ní vedená, tak i sborník na jejich základě připravený, staly impulsem pro další sledování této stále aktuálnější problematiky.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Konference „Právo na soukromí“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 391-392. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6418

Plný Text: