Konference „Právo na soukromí“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Roč.18,č.4(2010)

Abstrakt
Je již více než 20-letou tradicí katedry ústavního práva a politologie pořádat na podzim každoročně konference na aktuální témata svého oboru. Po několika letech se oporou organizátorů stal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (původně Právnické fakulty Masarykovy univerzity) a Nadace Konráda Adenauera, jejíž podpora výrazně napomohla zvyšování jak odborné, tak organizační stránky konferencí. Nejinak tomu bylo i 1. prosince 2010, kdy na Právnické fakultě proběhla konference na téma „Právo na soukromí“ za účasti vybraných referentů a shromážděných odborníků ze všech právnických fakult, vrcholných soudních institucí České republiky včetně jejich vedení a zástupců z Ústavního soudu Slovenské republiky. Úkolem konference bylo zmapovat toto dosti opomíjené téma ústavního práva tak, aby se jak samotné jednání konference a diskuse na ní vedená, tak i sborník na jejich základě připravený, staly impulsem pro další sledování této stále aktuálnější problematiky.

Stránky:
391–392
Metriky

423

Views

164

PDF views