Některé otázky spojené s odpovědností České republiky za škodu způsobenou normotvorným bezprávím ve vztahu k principům vyplývajícím z práva EU

Jiří Zeman

Abstrakt

Článek se zabývá právní úpravou umožňující v prostředí České republiky žalovat stát o náhradu škody způsobenou jednotlivci, vzniklou porušením závazků plynoucích pro Českou republiku z evropského práva. Konkrétně jde o škodu způsobenou normovaným bezprávím. Článek dospívá k závěru, že i za současného stavu právní úpravy možnost úspěšně žalovat Českou republiku za toto porušení existuje.

Bibliografická citace

ZEMAN, Jiří. Některé otázky spojené s odpovědností České republiky za škodu způsobenou normotvorným bezprávím ve vztahu k principům vyplývajícím z práva EU. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 379-383. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6416

Plný Text: