Nad jedním rozhodnutím aneb trocha teorie ani Krajský soud nezabije

Milan Pekárek

Abstrakt

V článku autor na příkladu z praxe vysvětluje rozdíl mezi pojmovými znaky nájemního vztahu a podstatnými náležitostmi nájemní smlouvy, v němž často nemají jasno nejen studenti právnických fakult, ale i praktičtí právníci včetně soudců. Přitom jde o případy vyskytující se poměrně často, a proto si pozornost a vysvětlení zaslouží.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. Nad jedním rozhodnutím aneb trocha teorie ani Krajský soud nezabije. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 372-375. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6414

Plný Text: