Nález Ústavního soudu k postavení soudních funkcionářů

Jan Kolba

Abstrakt

Článek se kriticky zabývá nálezem Ústavního soudu, který prohlásil za neústavní text zákona umožňujícího jmenovat více místopředsedů Nejvyššího soudu, byť formulace zákona je stejná jako formulace Ústavy v této věci. Dále kritizuje Ústavním soudem vyslovenou nemožnost opětovného jmenování předsedou či místopředsedou soudu, aniž to výslovně zakazuje jakýkoliv zákon. Článek vychází z toho, že pro poslance a senátory není odůvodnění nálezu Ústavního soudu závazné, pokud je v rozporu s textem ústavy samotné.

Bibliografická citace

KOLBA, Jan. Nález Ústavního soudu k postavení soudních funkcionářů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 363-369. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6412

Plný Text: