Nezměnitelnost materiálního jádra ústavy jako řešení konfliktu ústavních hodnot

Maxim Tomoszek

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je nahlédnout imperativ nezměnitelnosti materiálního jádra ústavy jako způsob řešení konfliktu ústavních hodnot a analyzovat důsledky, které z toho vyplývají pro rozhodování Ústavního soudu v souvisejících otázkách. Jako podstatná je vnímána úloha základních práv jako principů spadajících do materiálního jádra ústavy. Zvláštní pozornost je věnována možnosti použití testu proporcionality při posuzování, zda došlo k porušení čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR a zhodnocení nálezu Pl. ÚS 27/09 z tohoto hlediska.

Bibliografická citace

TOMOSZEK, Maxim. Nezměnitelnost materiálního jádra ústavy jako řešení konfliktu ústavních hodnot. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 325-329. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6407

Plný Text: