Bartík, V., Janečková, E.: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi

Marta Vrbová

Abstrakt

Recenze publikace - Bartík, V., Janečková, E.: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi
Nakladatelství Linde, 2009, 280 stran, 2. vydání

Bibliografická citace

VRBOVÁ, Marta. Bartík, V., Janečková, E.: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 1, s. 95-97. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6405

Plný Text: