Mezinárodní kolokvium: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí“

Jaromír Tauchen, Miroslav Frýdek

Abstrakt

Ve dnech 12.–14. ledna 2011 pořádala Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni mezinárodní kolokvium s názvem: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí“. Jednalo se o společnou akci Katedry právních dějin, Katedry teorie práva a Katedry soukromého práva a civilního procesu. Toto kolokvium bylo určené zejména k setkání a prezentaci názorů mladých akademických a vědeckých pracovníků (doktorandů a postdoktorandů). Toto setkání bylo první konferencí s právně historickým zaměřením, které nás v roce 2011 čekají. Plzeňské mezinárodní kolokvium bylo uspořádáno u příležitosti 260. výročí narození Franze von Zeillera – slavného rakouského právníka, rektora vídeňské univerzity a především hlavního redaktora rakouského občanského zákoníku. Druhým impulzem k uspořádání tohoto kolokvia představovalo uplynutí 200 let od vzniku jedné z nejvýznamnějších kodifikací občanského práva, všeobecného občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír a Miroslav FRÝDEK. Mezinárodní kolokvium: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 1, s. 87-89. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6402

Plný Text: