Cesty (samo)správy soudů v České republice

Martin Kopa

Abstrakt

Tématem tohoto článku bude krátká analýza pojmu, který je po mnohá léta předmětem skutečně bezbřehých debat a sporů odborníků a politiků, tj. pojmu soudcovské samosprávy. Spolu s ním se budu zaobírat i mírou nutnosti či potřebnosti jejího zavedení v našem systému správy soudnictví. V první části tohoto příspěvku krátce shrnu dosavadní historický vývoj skutečně specifické právní oblasti, kterou správa soudnictví je, a poté se přeneseme do současnosti a možná i blízké budoucnosti, neboť téma správy soudnictví a potažmo soudcovské samosprávy se s velkou pravděpodobností opět stane předmětem diskuzí právníků všech profesí, novinářů a členů parlamentu. Proto bych rád nastínil jak svůj osobní náhled na problematiku (samo)správy soudnictví, tak úvahy o možném budoucím vývoji v této oblasti.

Bibliografická citace

KOPA, Martin. Cesty (samo)správy soudů v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 1, s. 40-48. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6394

Plný Text: