Co je odpadem podle evropské a české legislativy?

Jakub Hanák

Abstrakt

Odpadem se podle zákona o odpadech rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Oproti definici odpadu v předchozím zákoně o odpadech, která značně opomíjela objektivní charakteristiku odpadu a byla neslučitelná s tehdejším vymezením pojmu odpad v evropském právu, byla výše uvedená definice v podstatě převzata z tehdejší směrnice o odpadech, které však bylo dlouhodobě vytýkáno, že není jasná a je příčinou velkého počtu sporů. Jedním z výsledků snahy o zjednodušení odpadové legislativy Evropské Unie je nová směrnice o odpadech, jež usiluje mj. i o zdokonalení této definice.

Bibliografická citace

HANÁK, Jakub. Co je odpadem podle evropské a české legislativy? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 239-243. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6329

Plný Text: