Weyrovy dny právní teorie 2016

Martin Hapla

Abstrakt

V prvním červnovém týdnu se v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity konala konference Weyrovy dny právní teorie 2016. Tato akce zorganizovaná místní Katedrou právní teorie tak úspěšně navázala na loňský Weyrův den právní teorie. Změna jejího názvu je přitom odrazem jejího nového dvoudenního formátu, díky kterému se podařilo poskytnout nejen více časového prostoru více než třem desítkám vystupujících, ale umožnit i podrobnější diskuze nad rozebíranými tématy.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Weyrovy dny právní teorie 2016. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 3, s. 481-482. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6163

Plný Text: