K osvojení dítěte registrovanými partnery

Vojtěch Pospíšil

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou osvojení dětí registrovanými partnery z pohledu práva na rovné zacházení. Problematiku osvojení registrovanými partnery lze rozlišit do tří kategorií, a to individuální nebo společné osvojení cizího dítěte a při osvojení dítěte partner či partnerky. Pozornost je věnována všem těmto situacím. Článek se zabývá také nedávným nálezem Ústavního soudu, kterým byl zrušen § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, který registrovaným partnerům znemožňoval osvojit dítě. Vzhledem k tomu, že tato otázka se netýká pouze České republiky, čtenář bude ve stručnosti seznámen také s evropskými kontexty otázky osvojení dětí registrovanými partnery.

Bibliografická citace

POSPÍŠIL, Vojtěch. K osvojení dítěte registrovanými partnery. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 3, s. 451-462. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6159

Klíčová slova

Právo na rovné zacházení; osvojení; registrované partnerství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AVERETT, Paige, Blace NALAVANY a Scott RYAN. An Evaluation of Gay/Lesbian and Heterosexual Adoption. Adoption Quarterly [online]. 2009-11-30, vol. 12, 3-4.

BRAUN, Richard. Modely gay a lesbických rodin. In: Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2010, č. 1. ISSN 1804-3070.

BUREŠOVÁ, Kateřina. Právní aspekty homoparentální rodiny. Rekodifikace & praxe. Wolters Kluwer, 2015, č. 9. ISSN 1805-6822.

BUREŠOVÁ, Kateřina. Stejnopohlavní pár v nejlepším zájmu dítěte. Právní rozhledy. C. H. Beck, 2016, č. 9. ISSN 1210-6410.

CROUCH, Simon, Elizabeth WATERS, Ruth McNAIR, Jennifer POWER a Elise DAVIS. Parent-reported measures of child health and wellbeing in same-sex parent families: a cross-sectional survey. BMC Public Health [online]. 2014, vol. 14, issue 1.

DWORKIN, Ronald Myles. Když se práva berou vážně. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 336.

GOLOMBOK, Susan, Laura MELLISH, Sarah JENNINGS, Polly CASEY, Fiona TASKER a Michael E. LAMB. Adoptive Gay Father Families: Parent-Child Relationships and Children’s Psychological Adjustment. Child Development. 2014, vol. 85, issue 2.

KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1996, s. 225.

KAVALÍR, Jakub. Má smysl podpořit možnost adopce homosexuálními páry? (1.). Právo a rodina. Wolters Kluwer, 2015, č. 7. ISSN 1212-866X

KAVALÍR, Jakub. Má smysl podpořit možnost adopce homosexuálními páry? (2.). Právo a rodina. Wolters Kluwer, 2015, č. 8. ISSN 1212-866X

PAZLAROVÁ, Hana. Rodiče stejného pohlaví? – příspěvek do diskuse. In: Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2010, č. 1. ISSN 1804-3070.

POLÁŠKOVÁ, Eva. Jen sexuální orientace dobrého nebo špatného rodiče nedělá. In: Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2010, č. 1. ISSN 1804-3070.

WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-3-9