Ústavní soud České republiky připomenul 90. výročí zahájení činnosti Ústavního soudu Československé republiky

Roč.20,č.1(2012)

Abstrakt
Dne 15. listopadu 2011 proběhla v Brně časově krátká, nicméně významná konference, kterou si Ústavní soud připomenul první zasedání svého historického předchůdce – Ústavního soudu Československé republiky. To proběhlo právě před 90 lety (17. listopadu 1921) v zasedací místnosti určené tehdy pro jednání předsednictva vlády na Pražském hradě. Proč si na toto výročí vzpomenul Ústavní soud právě nyní, je zřejmé z toho, že shodou okolností byly právě v nedávné době vydány dvě zásadní publikace na téma ústavního soudnictví z dob předmnichovské ČSR. Obě jsou současně pracemi kvalifikačními. První vyšla v Německu jako disertace J. Osterkamp1 a druhá představuje základ rigorozní práceT. Langáška.2 Ne náhodou se proto také oba jejich autoři představili jako referenti na této akci, která se konala v zasedací síni Ústavního soudu. Jednání zahájil jeho předseda Pavel Rychetský, který stručně připomenul základní historické souvislosti v činnosti obou soudů. Je příznačné, že slovo předal předsedajícímu první části jednání, kterým byl místopředseda Ústavního soudu Slovenské republiky Milanovi Ľalíkovi, což je rovněž historicky nástupnická instituce československého ústavního soudnictví.

Stránky:
88–89
Metriky

277

Views

133

PDF views