K otázce nájmu bytu právnickou osobou

Jana Petrů

Abstrakt

Tento článek pojednává o možnostech právnické osoby stát se právoplatným nájemcem bytu ve světle současného znění občanského zákoníku a stávající judikatury Nejvyššího soudu ČR. Text je členěn na dvě části. První část se věnuje rozboru protichůdných stanovisek v judikatuře 21. a 26. senátu Nejvyššího soudu, které otevírají otázku rovnosti právnických a fyzických osob v nájemním vztahu. Druhá část se v souvislosti s přecházejícími závěry plynoucími z judikatury Nejvyššího soudu zaměřuje vedle problematiky nájmu družstevního bytu i na vliv argumentů vyslovených v těchto rozhodnutích na nájem bytu právnickou osobou v obecné rovině, přičemž autorka zde přichází i s dalšími důvody, které se úzce vážou na názory vyplývající z judikátů obou dvou senátů a směřují spíše ve prospěch než v neprospěch právnické osoby jako nájemce bytu.

Bibliografická citace

PETRŮ, Jana. K otázce nájmu bytu právnickou osobou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 1, s. 82-85. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6103

Plný Text: