Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy

Rostislav Vrzal

Abstrakt

Recenze publikace - Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy
Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde, 2012, 1032 s.

Bibliografická citace

VRZAL, Rostislav. Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 219-220. [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5923

Plný Text: