Kopa, M.: Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi

Vítězslav Němčák

Abstrakt

Recenze publikace - Kopa, M.: Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi
Linde, a.s., 2012, 136 s., ISBN 978-80-7201-873-4

Bibliografická citace

NĚMČÁK, Vítězslav. Kopa, M.: Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 211-212. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5919

Plný Text: