Škop, M., Macháč, P.: Základy právní nauky

Lukáš Hlouch

Abstrakt

Recenze publikace - Škop, M., Macháč, P.: Základy právní nauky
Praha: Wolters Kluwer, 2011

Bibliografická citace

HLOUCH, Lukáš. Škop, M., Macháč, P.: Základy právní nauky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 209-210. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5918

Plný Text: