Galvas, Milan a kol.: Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období

Hana Zemanová Šimonová

Abstrakt

Recenze publikace - Galvas, Milan a kol.: Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 182 s. ISBN 978-80-210-5666-4

Bibliografická citace

ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ, Hana. Galvas, Milan a kol.: Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 208-209. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5917

Plný Text: