Olomoucké právnické dny 2012

Zdeněk Koudelka, Vlastimil Rampula

Abstrakt

Dne 24. – 25. 5. 2012 Právnická fakulta Univerzity Palackého uspořádala další ročník úspěšné konference Olomoucké právnické dny, která je jarním protipólem podzimních Dnů práva na brněnské právnické fakultě. Obě konference jsou i podobně pojaty, kdy těžiště je v jednání jednotlivých odborných sekcí s velkou účastí právníků z Moravy, Slovenska i Čech. Účast v sekcích bývá hojná s tím, že vystoupí nejen uznávaní teoretikové, ale i studenti doktorských programů. Letos se konalo osm sekcí – ústavní právo a politologie, trestní právo, občanské právo a civilní proces, právo duševního vlastnictví, pracovní právo, správní právo, evropské právo, finanční právo. Dodejme, že konferenční právnické dny doplňují od roku 2011 Československé právnické dny pořádané každoročně slovenskou Justiční akademií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk a Vlastimil RAMPULA. Olomoucké právnické dny 2012. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 202-203. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5912

Plný Text: