Československé právnické dny 2012

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Rodinu konferencí podzimních Dnů práva v Brně a jarních Olomouckých právnických dnů od roku 2011 doplňují Československé právnické dny, které organizuje slovenská Justiční akademie Pezinok a moravská Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Druhý ročník se konal 30. – 31. 5. 2012 poblíž Trenčína v Omšení, kde je detašované pracoviště slovenské Justiční akademie. Podpořena byla vydavatelstvím Beck. Konference nebyla jen československá, ale účastnili se i zástupci Rakouska a Francie. Význam konference, kterou zahájil ředitel slovenské Justiční akademie Peter Hulla, dokresluje účast děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity Naděždy Rozehnalové, místopředsedy slovenského Ústavního soudu Milana Ľalíka, zastupujícího generálního prokurátora Ladislava Tichého a státní tajemnice Ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské. Tématem konference bylo Dokazování v soudním řízení. Konference se dělila do tří po sobě jdoucích bloků.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Československé právnické dny 2012. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 201-202. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5911

Plný Text: