200. výročí ABGB a české právnické fakulty

Ondřej Horák

Abstrakt

Loňský rok byl pro českou právnickou veřejnost rokem kodifikací. Připomínali jsme si dvě stě let od vyhlášení Všeobecného občanského zákoníku (ABGB) a současně byl dokončen a parlamentu předložen ke schválení nový občanský zákoník. Propojení obou událostí má svůj nepominutelný symbolický rozměr, protože rekodifikace českého práva se prostřednictvím vládního návrhu z roku 1937 programově vrací právě k česko- rakouskému občanskému zákoníku z roku 1811.

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej. 200. výročí ABGB a české právnické fakulty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 199-201. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5910