Možnosti participace ve veřejné správě

Jiří Venclíček

Abstrakt

Článek „Možnosti participace ve veřejné správě“ se zabývá problematikou participativní správy jako směru veřejné správy, který je orientován na spolupráci s veřejností. V článku jsem se pokusil o základní vymezení participativní správy. Ukázalo se, že stěžejním bodem tohoto vymezení je spolupráce a partnerství mezi veřejnou správou a veřejností na tvorbě rozhodnutí. Přístup k participativní správě je spojován zejména s liberálními hodnotami.
Dále jsem se pokusil o uvedení základních výhod a překážek v rozvinutí účasti veřejnosti na veřejných záležitostech. Domnívám se, že největší překážku v tomto případě představuje neochota veřejné správy umožnit participaci nebo naopak neochota veřejnosti podílet se na řešení problémů. Tento problém však lze překonat vhodným přístupem k orgánům veřejné správy i k veřejnosti. Veřejným orgánům je třeba představit participativní správu jako prostředek k získání informací ze svých správních obvodů. Veřejnosti je třeba ukázat výhody jejich účasti na veřejných záležitostech.
V článku následuje krátký nástin vývoje participativní správy. Tento směr se prosazuje přibližně od poloviny minulého století a to jak v rozvojových, tak i rozvinutých zemích. V každém případě došlo ke vzniku řady úspěšných participativních projektů, které přispěly k řešení místních problémů.
Na závěr jsou v článku uvedeny některé metody participativní správy a to zejména z Velké Británie, popřípadě Brazílie. Metody jsou členěny podle stupně participace na metody související s poskytováním informací veřejnosti, dále s poskytováním informací veřejné správě, konzultacemi, zapojením do analytické činnosti, partnerstvím a přímým rozhodováním.

Bibliografická citace

VENCLÍČEK, Jiří. Možnosti participace ve veřejné správě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 192-198. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5909

Plný Text: