K niektorým problémom pri výkone obhliadky miesta činu

Adrián Jalč

Abstrakt

Obhliadka miesta činu je často využívaná kriminalistická metóda a má nezastupiteľný význam pri dokazovaní trestnej činnosti páchateľa. Aj z toho dôvodu sa o nej často hovorí, je permanentne spomínaná v masmédiách a veľa sa o nej popísalo už i v odborných časopisoch a rôznych publikáciách. No i napriek tomu je to kriminalistická metóda, ktorá sa pri jej výkone neustále spája s mnohými chybami.

Bibliografická citace

JALČ, Adrián. K niektorým problémom pri výkone obhliadky miesta činu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 138-142. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5898

Plný Text: