K právním úkonům s vlastnostmi na pomezí práva hmotného a procesního

Karel Svoboda

Abstrakt

V následující glose se zamyslím nad vlastnostmi a účinky právních úkonů, které prvotně vycházejí z institutů pouze hmotného nebo pouze procesního práva, avšak svými následky se tomuto svému „mateřskému“ právu vymykají. Pokusím se zjistit, zda a jakým způsobem se česká judikatura s jejich dvojakou povahou vyrovnává. Předmětem mé pozornosti budou institut žaloby, soudem schváleného smíru a námitka promlčení.

Bibliografická citace

SVOBODA, Karel. K právním úkonům s vlastnostmi na pomezí práva hmotného a procesního. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 127-131. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5876

Plný Text: