Regulace hazardu jako rukavice hozená před Ústavním soudem: ústavní limity „kontroly“ územních samosprávných celků a jejich dotváření judikaturou Ústavního soudu

Ivo Pospíšil

Abstrakt

Změna judikatury Ústavního soudu týkající se posuzování obecně závazných vyhlášek, k níž došlo po roce 2007, již byla pojednávána na řadě míst opakovaně. Některými zástupci Ústavního soudu byla tato změna označena za kopernikovský obrat, neboť se vyhláškám přiznává originární povaha, jiní o tom velmi přesvědčivě pochybovali. Nemá proto příliš smyslu se k této debatě vracet. Nepochybné je však to, že judikatura Ústavního soudu v této oblasti v podstatě od počátku činnosti Ústavního soudu oscilovala mezi limity ústavními a toliko zákonnými, což právě po roce 2007 připustil i samotný Ústavní soud. Lze se domnívat, že na vině nebyla pouze neujasněná či nedostatečně promyšlená koncepce ze strany Ústavního soudu, ale především nedostatečná ústavní úprava práva na samosprávu, resp. skutečnost, že vymezení oblastí normotvorby obcí bylo ústavou svěřeno zákonodárci: ústava stanoví pouze pravomoc, ostatní je svěřeno tak jako tak výhradě zákona.

Bibliografická citace

POSPÍŠIL, Ivo. Regulace hazardu jako rukavice hozená před Ústavním soudem: ústavní limity „kontroly“ územních samosprávných celků a jejich dotváření judikaturou Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 111-116. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5873

Plný Text: