Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu

Petr Dostalík

Abstrakt

Jedním ze základních úkolů dědického práva je určení osoby dědice. Jen tak je možno zjistit, kdo nastoupí na místo zemřelého, a kdo převezme jeho majetek, práva, závazky a další (např. náboženské) povinnosti. A zde se dostáváme k pojmu univerzální sukcese (nástupnictví), jež je základním principem římského dědického práva, třebaže se jedná pouze o jeden z případů univerzální sukcese, kdy nástupce (sukcesor) „nastupuje ve veškerá předchůdcovi náleževší práva, popřípadně i v závazky jedním úkonem … nebo i bez svého přičinění.“

Bibliografická citace

DOSTALÍK, Petr. Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 3, s. 275-282. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5866

Plný Text: