Zásady římského práva dědického a jejich odraz v novodobých kodifikacích

Pavel Salák

Abstrakt

Následující text nemá za cíl podrobně zkoumat jednotlivé zásady a pravidla dědického práva, neboť každá z nich by vydala na samostatný článek. Jeho cílem je pouze v obecnosti naznačit význam nejznámějších zásad práva dědického v Římě a poukázat na jejich odkaz pro právo současné. Některé z nich platí, jiné neplatí, u jiných zase sice jejich platnost trvá, nicméně za zcela jiných důsledků. Tento text není určen k jejich hlubšímu rozboru, ale jde spíše o jakýsi obecný úvod do sledované problematiky. I z tohoto důvodu byla vybrána jen některá pravidla.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Zásady římského práva dědického a jejich odraz v novodobých kodifikacích. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 3, s. 228-234. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5861

Plný Text: