Úvodem

Pavel Salák

Abstrakt

Abychom studentům právnických fakult ulehčili poznání dědického práva, rozhodli jsme se navázat na tradici předchozích let a po letních školách „Trestní právo v proměnách věků“ (MU, září 2009 a 2010) a „Soukromé právo v proměnách věků“ (MU, září 2011) přichází letní škola „Dědické právo v proměnách věků“ (MU, září 2012). K této příležitosti je vydáno i toto zvláštní číslo Časopisu pro právní vědu a praxi, které navazuje na zmiňovanou letní školu a má být studentům průvodcem nejen po vývoji našeho dědického práva a jeho institutů, ale celkově i v otázce pojmu dědického práva a jeho chápání v různých právních kulturách. Doufáme, že publikované texty zaujmou nejen tyto studenty, ale i ostatní čtenáře.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Úvodem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 3, s. 212. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5850

Plný Text: