Splatnost peněžitých závazků a úrok z prodlení v občanském a pracovním právu

Hana Dejmková

Abstrakt

Tento článek je věnován právní úpravě splatnosti peněžitých závazků a úroku z prodlení jakožto sankčního mechanismu stíhajícího dlužníka, který nesplnil svůj peněžitý závazek vůči věřiteli řádně a včas, v občanském a pracovním právu v České republice.

Bibliografická citace

DEJMKOVÁ, Hana. Splatnost peněžitých závazků a úrok z prodlení v občanském a pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 4, s. 369-383. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5828

Plný Text: