Bude soutěžní právo samostatnou disciplínou?

Vít Horáček

Abstrakt

S velkou radostí se nejen jako teoretik, ale zejména jako praktik zabývající se všemi otázkami soutěžního práva ujímám role přednesení několika myšlenek směřujících k problematice soutěžního práva ze dvou základních pohledů, a to zkoumání tohoto pododvětví či speciální části odvětví obchodního práva a zároveň vyjádření se k metodologii výuky soutěžního práva.

Bibliografická citace

HORÁČEK, Vít. Bude soutěžní právo samostatnou disciplínou? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 4, s. 341-344. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5810

Plný Text: