Úvahy nad limitací výuky závazkového práva v rámci práva obchodního

Roč.20,č.4(2012)

Abstrakt

Koreferát k referátu Prof. Bejčka: Účelovost nebo účelnost didaktické parcelace závazkového práva?

 

Cílem našeho příspěvku je polemika s dílčími závěry prof. Bejčka. Důrazně musíme předeslat, že některé námi předkládané závěry jsou možná příliš radikální a sami nejsme o jejich jednoznačnosti zcela přesvědčeni, chceme však jejich akcentací rozpoutat diskusi právě v době, kdy se obsah obchodního práva redefinuje, a právě na tomto odborném fóru, které se nám jeví pro takovou diskusi více než příhodné, neboť tato polemika může přinést přesvědčivé argumenty pro to, jakou cestou se má obchodní právo v oblasti závazkového práva v budoucnu vydat. Výsledný konsensus na dlouhou dobu ovlivní výuku obchodního práva na jednotlivých fakultách v České republice. Cíleně tedy vyhrocujeme stanovisko k tomu, co má být obsahem obchodního závazkového práva. Možná však, že se o žádný radikalismus nejedná.


Stránky:
335–338
Biografie autora

Daniel Patěk

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Metriky

874

Views

271

PDF views