Kysela, J., Ondřejková, J. a kol.: Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě

Tomáš Friedel

Abstrakt

Recenze publikace - Kysela, J., Ondřejková, J. a kol.: Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě
Praha: Leges, 2012, 264 s. ISBN 978-808-7576-403

Bibliografická citace

FRIEDEL, Tomáš. Kysela, J., Ondřejková, J. a kol.: Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 1, s. 107-108. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5803

Plný Text: