VI. ročník mezinárodní konference Dny práva 2012

Roč.21,č.1(2013)

Abstrakt
Ve dnech 14. – 15. listopadu 2012 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již VI. ročník mezinárodní konference Dny práva 2012. Konference se zúčastnilo více než 479 účastníků z celého světa.

Stránky:
100–102
Metriky

407

Views

120

PDF views