Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi

Vojtěch Kment

Abstrakt

V českém právním prostředí běžně převažuje chápání pojmu vnitřní předpis jako aktu legislativního typu, který ale není pramenem práva. Uvedené vymezení je jednoduché, je však založené na formálním pojímání pramenů práva. Tento článek popisuje nový možný pohled na vnitřní předpisy, který se soustřeďuje na druh právního titulu, způsobující právní vázanost adresáta vnitřního předpisu. Metoda poskytuje členění vnitřních předpisů, které má zajímavé teoretické vlastnosti a je užitečné i pro praxi.

Bibliografická citace

KMENT, Vojtěch. Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 1, s. 75-83. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5795

Plný Text: