„Vázané“ versus „volné“ soudní rozhodnutí

Jaromír Harvánek

Abstrakt

Tématem*tohoto příspěvku je snaha poukázat na některé aspekty problematiky soudního rozhodování, včetně poukazu na potřebnost vázaného rozhodování a smysl právně-pozitivistických přístupů a jeho používání.
Poněkud stranou pozornosti ponechme otázku, zda se vlastně nejedná „jen“ o pokračování či svého druhu navázání na prastaré střety koncepcí pozitivního a přirozeného práva, které se čas od času opětovně objevují – připomenout lze např. jednu z posledních diskuzí vedenou na stránkách Lidových novin. Určitou specifickou obdobou téže otázky je, zda vůbec, nakolik široce, při řešení jakých otázek je eventuálně možné použití právních principů při rozhodovací činnosti.

Bibliografická citace

HARVÁNEK, Jaromír. „Vázané“ versus „volné“ soudní rozhodnutí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 1, s. 10-14. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5786

Plný Text: