Jan Chmelík a kolektiv: Extremismus

Petr Zarivnij

Abstrakt

Recenze publikace - Jan Chmelík a kolektiv: Extremismus
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 425 s. ISBN 978-80-7380-376-6

Bibliografická citace

ZARIVNIJ, Petr. Jan Chmelík a kolektiv: Extremismus. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 214-215. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5774

Plný Text: