Riegl, Martin: Proměny politické mapy po roce 1945

David Kolumber

Abstrakt

Recenze publikace - Riegl, Martin: Proměny politické mapy po roce 1945
Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 238 s. ISBN 978-80-247-4111-6

Bibliografická citace

KOLUMBER, David. Riegl, Martin: Proměny politické mapy po roce 1945. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 311-313. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5753

Plný Text: