Molek, Pavel: Právo na spravedlivý proces

Roč.21,č.2.5(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Molek, Pavel: Právo na spravedlivý proces
Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 573 s. ISBN 9788073577483

Stránky:
308–309
Biografie autora

Jaroslav Benák

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

asistent
Metriky

463

Views

182

PDF views