Molek, Pavel: Právo na spravedlivý proces

Jaroslav Benák

Abstrakt

Recenze publikace - Molek, Pavel: Právo na spravedlivý proces
Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 573 s. ISBN 9788073577483

Bibliografická citace

BENÁK, Jaroslav. Molek, Pavel: Právo na spravedlivý proces. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 308-309. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5751

Plný Text: