Přepravní smlouvy, jejich meze a řešení sporů

Martin Cempírek

Abstrakt

V našem příspěvku se chceme věnovat problematice sporů v přepravě a aplikaci vybraných právních zásad na zasílatelskou smlouvu. Přeprava, stejně jako všechny obory lidské činnosti, má svoji historii a neustále se vyvíjí. Právní zajištění přepravy nalézáme již v římském právu. Na svou dobu moderní právní úpravu přepravněprávních vztahů nám přináší Všeobecný obchodní zákoník z roku 1863. Právní předpis se stal na základě tzv. recepční normy součástí československého právního řádu a platil až do konce roku 1950.

Bibliografická citace

CEMPÍREK, Martin. Přepravní smlouvy, jejich meze a řešení sporů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 300-305. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5749

Plný Text: